Người Samaritanô nhân hậu

Giá:120,000

• Tác giả: Albino Luciani

• Chuyển ngữ: Lm. Augustinô Nguyễn Văn Dụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa cứng

• Kích thước: 13 x 21 cm

• Số trang: 500

• NXB: 2016

Còn hàng