Nghi thức tuần thánh

Giá:40,000

• Dịch ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa cứng

• Kích thước: 12 x 18 cm

• Số trang: 220

Chỉ còn lại 2 sản phẩm