Nến xoắn cặp

Giá:22,000

•Chất liệu: sáp nguyên chất

• Kích thước: 19cm