Nến thơm tealight

Giá:59,000

• Chất liệu: sáp nguyên chất

• Số lượng: 10 viên

• Thời gian cháy: 1-1.5 giờ