Nến tealight

Giá:47,000

• Chất liệu: sáp nguyên chất

• Số lượng: 50 viên/ 1 hộp

• Thời gian cháy mỗi viên: 8-10 giờ