Nến tealight

Giá:19,000

• Chất liệu: sáp nguyên chất

• Số lượng: 8 viên

• Thời gian cháy: 2 giờ

• Đơn giá: 19.000/1 vĩ