Nến tealight

Giá:15,000

• Chất liệu: sáp nguyên chất

• Số lượng: 10 viên

• Thời gian cháy: 1-2 giờ