Mưa hồng ánh thiêng

Giá:50,000

• Tác giả: TT Mục vụ Tổng Giáo phận Tp. HCM – Học viện Mục vụ

• NXB: Tôn Giáo

• Loại bìa: Bìa mềm

• Kích thước: 14.5 x 20.5 cm

• Số trang: 378

• Năm xuất bản: 2015

Còn hàng