Mẹ Thiên Chúa

Giá:80,000

• Kích thước: 13cm

• Chất liệu: sứ – vẽ