Mẹ quan họ

Giá:214,000

• Kích thước: 30cm

• Chất liệu: giả đá