Mẹ hằng cứu giúp để bàn

Giá:200,000

• Kích thước: 12cm

• Chất liệu: Polime phủ đồng