Lắc đeo thạch anh

Giá:320,000

∗ Chất liệu: Bạc, thạch anh tóc