Kẹp sách nam châm nhỏ

Giá:12,000/ 3 cái

  • 3 cái / bịch
  • Giao loại ngẫu nhiên
  • Kích thước: 4.5cm x 1.8cm