Giỏ đeo vai nữ

Giá:115,000

∗ Chất liệu: Thổ cẩm dệt