Giỏ đeo vai nữ

Giá:135,000

∗ Chất liệu: Vải đủi thêu hoa