Dây chuyền ảnh Đức Mẹ

Giá:200,000

• Chất liệu: Xiniken , đính hạt phalê