Chuỗi đá mắt hổ xanh

Giá:600,000

• Kích thước: 6ly