Chuỗi bạc 50 hạt

Giá:1,420,000

• Chất liệu: Bạc

• Kích cỡ: 4ly