Chuỗi bạc 50 hạt

Giá:1,000,000

• Chất liệu: Bạc – 5 chỉ

• Kích cỡ: 5ly