Chuỗi bạc 50 hạt

Giá:760,000

• Chất liệu: Bạc – 4 chỉ

• Kích thước: 4ly