Chuỗi Thạch anh cảnh

Giá:Liên hệ

∗ Kích thước: 9ly