Chuỗi trầm hương

Giá:535,000

∗ Chất liệu: Gỗ trầm hương

∗ Kích thước: 12ly