Chuỗi trầm hương

Giá:270,000

∗ Chất liệu: Trầm hương

∗ Kích thước: 10ly