Chuỗi 10 thạch anh dâu tây

Giá:600,000

∗ Chất liệu: Thạch anh màu dâu