Chuỗi thạch anh rêu giác góc

Giá:373,000

∗ Chất liệu: Đá thạch anh rêu