Chuỗi thạch anh khói

Giá:260,000

∗ Chất liệu: Thạch anh charm khói

∗ Kích cỡ: 10 ly