Chuỗi thạch anh khói giác

Giá:120,000

∗ Chất liệu: Thạch anh khói giác

∗ Kích cỡ: 8 ly