Chuỗi thạch anh giát góc

Giá:143,000

∗ Chất liệu: Đá thạch anh

∗ Kích thước: 10ly