Chuỗi san hô hóa thạch

Giá:400,000

∗ Chất liệu: Đá san hô hóa thạch

∗ Kích thước: 10ly