Chuỗi phalê hồng

Giá:287,000

∗ Chất liệu: phalê

∗ Kích cỡ: 8 ly