Chuỗi phalê ánh tím

Giá:334,000

∗ Chất liệu: phalê

∗ Kích thước: 8ly