Chuỗi mắt hổ đỏ

Giá:240,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ

∗ Kích thước: 8ly