Chuỗi mã não đỏ

Giá:115,000

∗ Chất liệu: Đá mã não

∗ Kích cỡ: 10 ly