Chuỗi gỗ thủy tùng

Giá:275,000

∗ Chất liệu: Gỗ thủy tùng

∗ Kích thước: 12ly