Chuỗi 10 gỗ hóa thạch

Giá:330,000

∗ Chất liệu: Gỗ hóa thạch

∗ Kích thước: 14ly