Chuỗi gỗ hóa thạch

Giá:400,000

∗ Chất liệu: Gỗ hóa thạch

∗ Kích thước: 12ly