Chuỗi gỗ dâu rừng thắt dây

Giá:195,000

∗ Chất liệu: Gỗ dâu rừng

∗ Kích thước: 5ly