Chuỗi đeo tay Tourmaline

Giá:467,000

∗ Chất liệu: đá Tourmaline

∗ Kích thước: 8 ly