Chuỗi đeo tay ngọc Charm

Giá:373,000

∗ Chất liệu: Ngọc xanh Charm

∗ Kích cỡ: 10 ly