Chuỗi đeo tay mã não

Giá:105,000

• Chất liệu: Mã não vân mèo

• Kích cỡ: 12ly