Chuỗi đeo tay mã não

Giá:270,000

• Chất liệu: Mã não

• Kích thước: 12ly