Chuỗi đeo tay gỗ hóa thạch

Giá:400,000

• Chất liệu: Gỗ hóa thạch

• Kích cỡ: 14ly