Chuỗi đeo tay 10 hạt

Giá:267,000

• Chất liệu: Mắt hổ đa sắc

• Kích cỡ: 8ly