Chuỗi đeo tay 10 hạt

Giá:470,000

• Chất liệu: Đá Tourmaline

• Kích cỡ: 10 ly