Chuỗi đá mắt hổ xanh

Giá:270,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ xanh

∗ Kích thước: 10ly