Chuỗi đá mắt hổ vàng giát góc

Giá:427,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ vàng

∗ Kích thước: 10ly