Chuỗi đá mắt hổ giát góc

Giá:427,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ

∗ Kích thước: 10ly