Chuỗi đá mắt hổ vàng nâu

Giá:347,000

∗ Chất liệu: Đá mắt hổ

∗ Kích thước: 16ly