Chuỗi 10 đá Aqua Vip

Giá:610,000

∗ Chất liệu: Đá Aqua Vip

∗ Kích thước: 12ly