C.10h phalê màu

Giá:305,000

• Chất liệu: phalê màu

• Kích cỡ: 8ly